Hvorfor vælge plastik til dine fyldninger?

Caries – huller i tænderne – er noget, de fleste kommer ud for i deres liv. En eller flere gange. Så skal hullerne bores væk, og der skal laves en holdbar fyldning i tanden. Vi kender den vel alle: sølvplomben, sølvfyldningen. Eller amalgamfyldningen, som den også hedder. Stoffet amalgam har været udbredt og brugt i over 150 år. Amalgam er typisk sammensat af kviksølv, sølv og kobber. I følgende indlæg vil Tandlægerne fra Glostrup gå i dybden med fordelene omkring plastikfyldninger.

Den mest indlysende fordel ved sølvfyldninger er, at de er billige og slidstærke. I vore dage er amalgam dog kun tilladt i f.eks. kindtænder og ved huller under tandkødsranden, da det er miljøbelastende og også sundhedsskadeligt for tandlægerne. Det fandt man ud af over en årrække for en del år siden.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Guld eller keramikkan også bruges til fyldninger og har længere holdbarhed end amalgam og er kosmetisk kønnere og ikke miljøbelastende. Men prisen er højere.
Det mindre miljøbelastende plastic anbefales generelt som materiale ved fyldning efter caries, selvom materialet stiller noget højere krav til tandlægen teknisk set.
En plastfyldning består blandt andet af forskellige filler-partikler som finkornet glas, Zr-keramik og kvartspulver. Den plastic, der bruges i vore dage, er videreudviklet og nu ligeså slidstærk som amalgam. Ved brug af plastic behøver man ikke at bore så meget af tanden væk for at isætte fyldningen, da det klæber til tanden. Dermed er der mere naturlig, sund, stærk tand tilbage.
Kosmetisk er plasticfyldninger usynlige. Dagens teknikker med plastfyldninger gør, at tandens farve konstrueres, så den i høj grad ligner den naturlige emaljes farve.
Ved sølvfyldninger kan tanden lække og revne, blandt andet pga. skiftende temperaturer i munden, der kan forårsage emaljetræthed, og det gør tanden meget sårbare over for yderligere skader og slitage.
Nogle patienter er desuden overfølsomme over for amalgam. Det kan muligvis skyldes patienternes forskelle i evnen til at udskillelse metaller eller forskelle i immunsystemet.
Det er meget almindeligt i dag, at patienter får udskiftet deres amalgamfyldninger med plastfyldninger med godt resultat. Ved plastfyldninger vil man kunne opleve kuldefølsomhed i tiden efter indsættelsen. Det vil dog aftage med tiden.
Og hvad er prisen?
Plastfyldninger tager godt 3 gange så lang tid at fremstille, hvilket gør det dyrere. Der gives dog nu tilskud til alle former for plastfyldninger, f.eks. ’flerfladede plastfyldninger i kindtænder’.
Hør sidste nyt hos din tandlæge om de tandlægetekniske fremskridt ved fyldninger og bliv vejledt af din tandlæge om, hvad I skal gøre i netop dit tilfælde.

Tandlægerne Bindslev-Hansen og Ellegaard Hansen I/S
Hovedvejen 85
2600 Glostrup

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *