Forebyggende arbejde

En stor og vigtig del af tandlægerne i rødovres opgaver drejer sig om forebyggende arbejde. Det betyder, at vi hjælper dig med at give den bedst mulige daglige pleje til dine tænder, så de kan holde hele livet.

plakfjerner

Vi starter med det forebyggende arbejde ved det lille barns første tand. Hvis du kommer på klinikken under din graviditet, vil vi tilbyde vejledning til dig som forældre allerede her. Så er du godt forberedt, når tænderne bryder frem hos din baby. Første gang du og dit lille barn kommer på klinikken, vil vi give gode råd om valg af tandbørste, og hvordan børsten anvendes mest hensigtsmæssigt. Vi sørger for at vejlede dit barn på en måde, som passer til barnets alder.

Børn og unge bliver vejledt af klinikkens personale, og forældre bliver inddraget i drøftelser om tændernes sundhed. Emner som daglige rutiner med tandbørstning, indtag af syreholdige drikke og søde sager og betydningen af et sundt og pænt tandsæt vil være på dagsordenen.

Vi gør vores yderste for, at du føler dig velkommen og tryg i vores omgivelser. Forebyggelse drejer sig også om, at orientere om muligheder og konsekvenser ved forskellige valg. Det er altid dig selv, som træffer beslutning om en behandling eller et tilbud, og vi vil gøre vores bedste for, at du træffer valget på baggrund af konkret viden om muligheder.

Ved en undersøgelse kan tandplejeren eller tandlægen observere tegn på forskellige former for mistrivsel, begyndende sygdomme, uhensigtsmæssig kost. Du vil så få tilbudt hjælp til at belyse problemerne og måske lægge en plan for at forhindre fremtidige skader på tænderne. Hvis der er behov for at inddrage andre behandlere som f.eks. din praktiserende læge, medvirker tandlægen gerne til et samarbejde.

Hvis du får konstateret en alvorlig sygdom, er det vigtigt, at du orienterer din tandlæge om det. Det er en god ide at besøge os en ekstra gang, så vi kan fortælle dig, hvad du i forbindelse med sygdommen skal være opmærksom på. På den måde kan dine tænder komme bedst muligt igennem dit sygdomsforløb.

Når du bliver senior, fortsætter vi gerne den forebyggende indsats for at hjælpe dig med stadig at have sunde tænder. Vi vejleder i forskellige tilbud til seniorer i din kommune, ligesom vi fortæller om aktuelle tilskudsmuligheder til behandling.

Vi sørger naturligvis for at behandle de skader, som dine tænder allerede har fået; men mindst lige så vigtigt er det for os at hjælpe dig til at undgå nye skader.

Tandlægerne I Carlsro I/S
Tårnvej 219 st
2610 Rødovre
36703167

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *